40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Dobierz do poniższych opisów nazwy zwierząt, wpisując w okienka właściwe litery. Uwaga: Niektóre opisy pasują do więcej niż jednego zwierzęcia.

Rozwiązanie: