33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: