32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Odpowiedz na pytania, zaznaczając właściwe odpowiedzi. W niektórych punktach możliwa jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź.

Rozwiązanie: