30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Rozwiązanie: