29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Wpisz w odpowiednie miejsc.i pod ilustracjami:

Rozwiązanie: