28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rysunki przedstawiają dzwonnicę i cień, który rzuca ona pierwszego dnia każdej pory roku w momencie górowania Słońca .

Rozwiązanie: