21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43

O których składnikach pogody jest mowa w poniższych zdaniach? Wpisz w okienka właściwe litery.

Rozwiązanie: