20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42

Wykonaj poklecenia Bez tytułu

Rozwiązanie: