14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zaznacz właściwe zakończenia zdań. W niektórych zdaniach poprawne jest więcej niż jedno zakończenie .

Rozwiązanie: