6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Napisz, która ilustracja przedstawia plan, a która – mapę. Uzasadnij swoją decyzję.

Rozwiązanie: