6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Aby ułatwić sobie zapamiętanie skrótów angielskich nazw głównych kierunków geograficznych, można wymyślić zdanie, które składa się z wyrazów zaczynających się od liter oznaczających te skróty. Na przykład: N – Nie ma, E – Emu, S – Są, W – Wielbłądy. Róża_wiatrów_1

Rozwiązanie: