109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 122

Zaznacz właściwe zakończenia zdań. W niektórych wypadkach poprawne jest więcej niż jedno zakończenie

Rozwiązanie: