108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122

Rozpoznaj i podpisz przedstawione na rysunkach warzywa, a następnie zamaluj ich jadalne części.

Rozwiązanie: