107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122

Dokończ zdania, wykorzystując słowa z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej.

Rozwiązanie: