104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122

Każdy z prostokątów symbolizuje jeden z rodzajów lasów – las liściasty, las iglasty i las mieszany. Dokończ rysunki zgodnie z legendą w taki sposób, aby zgadzały się z podpisem. Przechwytywanie

Rozwiązanie: