103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122

Wykreśl w zdaniach niepotrzebne wyrazy tak, aby informacje stały się prawdziwe.

Rozwiązanie: