101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Porównaj trzy dowolne grzyby jadalne, inne niż opisane w podręczniku, odpowiadając na pytania. Skorzystaj z atlasu grzybów.

Rozwiązanie: