99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Dzieci były na wyciecze terenowej, podczas której zrobiły notatki – każde o innej warstwie lasu. Przeczytaj je i zapisz, o której warstwie lasu napisało każde dziecko.

Rozwiązanie: