95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Wykonaj polecenia a) Rozpoznaj rośliny stref przybrzeżnej jeziora przedstawiono ilustracjach. Wpisz w okienka właściwe litery.

Rozwiązanie: