90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Podkreśl w tekscie fragmenty, które opisują przystosowania rogatka do życia w wodzie. Wyjaśnij, na czym polega każde przystosowanie. Skorzystaj ze wzoru.

Rozwiązanie: