84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z pól oznaczonych liczbami 1-18 utworzą hasło. Wyjaśnij jego znaczenie.

Rozwiązanie: