80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96

Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: