79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96

Zarówno w Tatrach, jak i w Himalajach występuje krajobraz wysokogórski. Góry te jednak pod wieloma względami się różnią.

Rozwiązanie: