69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Na podstawie dostępnych źródeł wiedzy wpisz pod fotografiami nazwy miast i państw, w których znajdują się przedstawione zabytki.

Rozwiązanie: