68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Na podstawie mapy i tekstu podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach.

Rozwiązanie: