65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Uczniowie powtarzali wiadomości dotyczące cech klimatu pustyń gorących i pustyń lodowych. Niestety, wszystkie informacje im się pomieszały. Pomóż uczniom uporządkować wiedzę. Wpisz ich imiona we właściwych miejscach tabeli.

Rozwiązanie: