57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Rozwiąż rebusy dotyczące roślin i zwierząt wilgotnych lasów równikowych i zapisz hasła. Następnie wymyśl i narysuj w pustej ramce rebus dotyczący dowolnego zwierzęcia strefy lasów liściastych i mieszanych.

Rozwiązanie: