56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Podróżnik wrócił z wyprawy po pewnym kontynencie. Przemierzał go z północnych do południowych krańców. Poniżej zamieszczono fotografie stref krajobrazowych, przez które wiodły kolejne etapy podróży

Rozwiązanie: