5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Na podstawie mapy oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F, jeśli jest fałszywa.

Rozwiązanie: