44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Uzupełnij schemat literami A-D tak, aby przedstawiał osiągnięcia i odkrycia geograficzne we właściwej kolejności.

Rozwiązanie: