43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Na podstawie mapy Europy wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: