38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

W najwyższych partiach Tatr pokrywa śnieżna utrzymuje się przez większą część roku. Ponieważ nie rosną tam drzewa, może dochodzić do gwałtownego zsuwania się dużych mas śniegu po stokach. W taki sposób powstają lawiny śnieżne, które są niebezpieczne dla turystów i narciarzy. W tabeli przedstawiono stopnie zagrożenia lawinowego.

Rozwiązanie: