32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Zaznacz numer fotografii, na której przedstawiono wapień.

Rozwiązanie: