30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rozpoznaj formę terenu przedstawioną na fotografii. Następnie uzupełnij schemat.

Rozwiązanie: