28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Krajobraz naturalny Wyżyny Śląskiej, na skutek działalności przemysłowej, w wielu miejscach został zniszczony. Z tego powodu bardzo ważna jest rekultywacja tych terenów, czyli przywrócenie im wartości użytkowych lub przyrodniczych. Rekultywacja obejmuje między innymi przekształcanie rzeźby terenu, zalesianie czy oczyszczanie jezior. Przykładem rekultywacji jest utworzenie na terenie dawnej kopalni w pobliżu Bytomia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły. Na hałdach posadzono tam lasy, a zagłębienia terenu zalano wodą i utworzono z nich jeziora. Te zmiany przyciągnęły wiele zwierząt. Obecnie Żabie Doły są jednym z cenniejszych przyrodniczo obszarów na Wyżynie Śląskiej.

Rozwiązanie: