23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Na fotografii przedstawiono fragment centrum Warszawy.

Rozwiązanie: