22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Na podstawie tekstu i fotografii wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: