20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Uzupełnij schemat literami A-D tak, aby przedstawiał właściwą kolejność wydarzeń, które miały wpływ na obecny krajobraz Niziny Mazowieckiej .

Rozwiązanie: