14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzupełnienie 1 lub 2

Rozwiązanie: