9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Na podstawie zamieszczonej legendy mapy zaznacz zestaw, w którym wymieniono tylko punktowe znaki kartograficzne

Rozwiązanie: