6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Na podstawie planu Zakopanego wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: