5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21

Odległość między Lesznem a Głogowem w terenie w linii prostej wynosi 39 km. Zmierz odległość między tymi miastami na mapie, a następnie zaznacz podpunkt, w którym podano właściwą skalę zamieszczonej mapy.

Rozwiązanie: