87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Zapoznaj się z fragmentem Kroniki polskiej Galla Anonima z XII wieku. Następnie odpowiedz na pytania.

Rozwiązanie: