85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 5.

Rozwiązanie: