80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: