76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Połącz każde pojęcie z właściwym wyjaśnieniem. Jedno z nich jest niepotrzebne.

Rozwiązanie: