73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Podkreśl właściwe dokończenie zdania

Rozwiązanie: