69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Określ, jakie kompetencje miały poszczególne organy władzy w średniowiecznym mieście. Wpisz do tabeli właściwe wyrażenia z ramki.

Rozwiązanie: