65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: