62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: